Partners

Opleidingsschool VOvA is het samenwerkingsverband tussen de VOvA-scholen, Hogeschool van Amsterdam Faculteit Onderwijs en Opvoeding (HvA-FOO), Universiteit van Amsterdam, Interfacultaire Lerarenopleiding (UvA-ILO), Breitner Academie en Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO-Amsterdam).

De VOvA-scholen bieden een breed palet van alle soorten voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs tot en met vwo+. Iedere afzonderlijke school heeft een eigen onderwijsconcept, bijvoorbeeld het vwo+ concept van Hyperion Lyceum waarbinnen met leerlabs gewerkt wordt en het vrijeschoolprincipe van de Tobiasschool.

De partners vinden elkaar in het Amsterdamse speelveld en het brede palet aan onderwijssoorten en -concepten van VOvA, in de uitdagingen van het (leren) lesgeven in de grootstedelijke context, in het concept van de reflectieve, innovatieve en onderzoekende leraar, in taalgericht vakonderwijs en de dilemma’s rond het voeren van relevante gesprekken.