Activiteiten

VOvA Opleidingsschool verzorgt een aantal studiemiddagen over haar centrale thema’s. Opleiden gebeurt hier in gezamenlijkheid, daarom worden de thema’s breed aangeboden voor stagiairs op alle VOvA-scholen. Aanwezigheid is verplicht. De carrousel is bedoeld om stagiairs actief kennis te laten maken met andere VOvA-scholen. Aan deze carrousel is een verplichte leerwerktaak verbonden.

We vinden het belangrijk dat onze stagiairs niet alleen iets komen halen, maar ook iets komen brengen. Ieder stagejaar wordt dan ook afgesloten met een door de stagiairs georganiseerde gezamenlijke presentatie van de stagiairs in hun eigen school, waarin zij hun bevindingen kunnen toelichten.

Voor alle studenten:
Wat Waar Wanneer
‘Zorg op scholen’ Tobiasschool 06 november 2019, 15.30 – 17.00 uur
‘Diversiteit’ Cburg College 27 november 2019, 15.30 – 17.00 uur
‘Kwaliteitsfeedback’ Hubertus & Berkhoff 16 maart 2020, 15.00 – 17.00 uur
‘Urban Education’ De nieuwe Havo 06 mei 2020, 15.30 – 17.00 uur

Carrousel (oriëntatie op andere VOvA-scholen):  in de week van 27 november tot 2 december.

Voor alle werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders:
Wat Waar Wanneer
‘Urban Education’ Hyperion Lyceum 20 november 2019, 14.30 – 17.00 uur
‘Gezamenlijk opleiden’ Bredero Beroepscollege 18 december 2019, 14.30 – 17.00 uur
‘Evaluatiedag’ Vox College 15 januari 2020, 14.30 – 17.00 uur
‘Reflectieve en innovatieve leraar’ Bredero Mavo 18 maart 2020, 14.30 – 17.00 uur
Voor geïnteresseerden en genodigden:

Tafelmiddag met Esprit Scholengroep: Opleidingsscholen ontmoeten elkaar, op zoek naar overeenkomsten, verschillen, problemen en oplossingen. De kracht van samen.
4 december 2019, 15.00 uur
Hyperion Lyceum

Voor genodigden:

Audits (voorbereiding op accreditatie): 13 november 2019 en 21 april 2020