Activiteiten

VOvA Opleidingsschool verzorgt een aantal studie- en themamiddagen over haar centrale thema’s. Aan de studiemiddagen zijn leerwerktaken verbonden. Daarnaast zijn er schoolgroepbijeenkomsten, waarbij wisselende theorie wordt besproken en aan intervisie wordt gedaan. Opleiden gebeurt hier in gezamenlijkheid, daarom worden de thema’s breed aangeboden voor docenten in opleiding op alle VOvA-scholen. Aanwezigheid bij studiemiddagen en bij schoolgroepbijenkomsten is verplicht.

We vinden het belangrijk dat onze docenten in opleiding niet alleen iets komen halen, maar ook iets komen brengen. We vinden het belangrijk dat je meteen meedraait in de school en (kleine) taakjes op je neemt. Dat bespreek je met de schoolopleider, maar ook met je werkplekbegeleider. We letten er samen op dat je niet overladen raakt! Aan het eind van het jaar is er een O-VOvA-middag. Dan laten alle docenten in opleiding in korte pitches en posterpresentaties zien wat ze onderzocht hebben, welke tips ze hebben, wat ze geleerd hebben enz. Dit is het oogstfeest voor onze docenten in opleiding.

Voor alle studenten (verplichte deelname):
Wat Waar Wanneer
Groeidag 1, Taalgericht vakonderwijs webinar 14 oktober 2020, 15.00 – 17.00 uur
Lesgeven in de grootstedelijke context webinar 04 november 2020, 16.00 – 17.00 uur
Groeidag 2, Het didactisch concept webinar 2 december 2020, 14.45 – 16.00 uur
Zorg op scholen webinar 17 februari 2021, 15.30 – 17.00 uur
‘Kwaliteitsfeedback’ (tijdens onderwijsmiddag VOvA) Hubertus & Berkhoff 15 maart 2021, 15.00 – 17.00 uur
Differentiatie Hyperion Lyceum 07 april 2021, 15.30 – 17.00 uur
O-VOvA-middag Breitner Academie 09 juni 2021, 13.30 – 17.00 uur
Schoolgroepen

Afhankelijk van de groep waarin je deelneemt:

  • Week 40 Orde/klassenmanagement + intervisie (incidentmethode)
  • Week 48 Enculturatie + intervisie (Balint)
  • Week 3 Oudercontact + intervisie (socratische methode)
  • Week 13 Differentiatie + intervisie (roddelmethode)
  • Week 16 Feedback organiseren + intervisie
  • Week 20 Afronding, keuzethema + intervisie
Voor alle werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders:
Wat Waar Wanneer
Groeidag 1, Taalgericht vakonderwijs webinar 14 oktober 2020, 15.00 – 17.00 uur
Lesgeven in de grootstedelijke context webinar 04 november 2020, 15.00 – 16.00 uur
Groeidag 2, Het didactisch concept webinar 2 december 2020, 14.45 – 16.00 uur
‘Reflectieve en innovatieve leraar’ Cburg College 07 april 2021, 14.30 – 17.00 uur
O-VOvA-middag Breitner Academie 09 juni 2021, 13.30 – 17.00 uur
Voor genodigden:
  • Audits (voorbereiding op accreditatie): 13 januari 2021
  • Hoorzittting accreditatie: 5 februari 2021