Activiteiten

VOvA Opleidingsschool verzorgt een aantal studie- en themamiddagen over haar centrale thema’s. Aan de studiemiddagen zijn leerwerktaken verbonden. Daarnaast zijn er schoolgroepbijeenkomsten, waarbij wisselende theorie wordt besproken en aan intervisie wordt gedaan. Opleiden gebeurt hier in gezamenlijkheid, daarom worden de thema’s breed aangeboden voor docenten in opleiding op alle VOvA-scholen. Aanwezigheid bij studiemiddagen en bij schoolgroepbijenkomsten is verplicht.

We vinden het belangrijk dat onze docenten in opleiding niet alleen iets komen halen, maar ook iets komen brengen. We vinden het belangrijk dat je meteen meedraait in de school en (kleine) taakjes op je neemt. Dat bespreek je met de schoolopleider, maar ook met je werkplekbegeleider. We letten er samen op dat je niet overladen raakt! Aan het eind van het jaar is er een O-VOvA-middag. Dan laten alle docenten in opleiding in korte pitches en posterpresentaties zien wat ze onderzocht hebben, welke tips ze hebben, wat ze geleerd hebben enz. Dit is het oogstfeest voor onze docenten in opleiding.

Voor alle studenten (verplichte deelname):
Wat Waar Wanneer
Studiemiddag Zorg op scholen (leerlingbegeleiding) Tobiasschool 17 november 2021, 15.30 – 17.00 uur
Studiemiddag Lesgeven in de grootstedelijke context
(taalgericht vakonderwijs)
Hyperion Lyceum 12 januari 2022, 15.30 – 17.00 uur
Groeidag (Wat verbindt ons; waarvoor staan wij; storytelling in het onderwijs;
pedagogisch handelen van de startende docent)
n.t.b. 09 februari 2022, 15.30 – 17.30 uur
Studiemiddag ‘Kwaliteitsfeedback’ (tijdens onderwijsmiddag VOvA) n.t.b. 21 maart 2022, 13.00 – 17.00 uur
O-VOvA-middag Breitner Academie 22 april 2022, 13.30 – 17.00 uur
Studiemiddag Lesgeven in de grootstedelijke context
(het voeren van moeilijke gesprekken in een veilige pedagogische omgeving)
Cburg College 25 mei 2022, 15.30 – 17.00 uur
Schoolgroepen

Afhankelijk van de groep waarin je deelneemt:

  • 4 t/m 7 oktober 2021: Klassenmanagement
  • 22 t/m 25 november 2021: Feedback organiseren
  • 21 t/m 24 maart 2022: Differentiëren
  • 19 t/m 25 april: Contacten met ouders
Voor alle werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders:
Wat Waar Wanneer
Themamiddag Samen opleiden webinar 12 januari 2022, 14.00 – 17.00 uur
Groeidag (Wat verbindt ons; waarvoor staan wij; storytelling in het onderwijs;
pedagogisch handelen van de startende docent)
n.t.b. 09 februari 2022, 15.30 – 17.30 uur
O-VOvA-middag Breitner Academie 22 april 2022, 13.30 – 17.00 uur
Themamiddag Beoordelen en begeleiden Cburg College 25 mei 2022, 14.00 – 17.00 uur