Privacy

Het VOvA verwerkt van leerlingen en medewerkers persoonsgegevens. Wij hechten eraan de verplichtingen vanuit de (aangescherpte) privacywetgeving op een juiste en transparante wijze uit te voeren. Net als altijd gaan wij ook nu en in de toekomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met deze persoonsgegevens. In onderstaande documenten wordt uitgelegd hoe wij hier mee omgaan.

Documentatie