Medezeggenschap

Meepraten en meebeslissen over onderwijszaken vinden wij bij het VOvA en de scholen belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. Het VOvA heeft een medezeggenschapsstatuut en er zijn deelraden per school ingesteld. In deze deelraden zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de school en waar de leden advies- en/of instemmingsrecht op hebben, komen in de deelraad aan bod. Aanvullende informatie over de deelraad is te vinden in de schoolgids van elke school. Deze zijn te vinden op de eigen schoolsites.

Naast de MR-deelraden per school, is er ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De huidige samenstelling van de GMR is:

Personeel Dennis Smit, voorzitter
Machiel Vegting, secretaris
Lilia Bani
Frank de Groot
Karima Hachim
Ouders vacature – verkiezing volgt
vacature – verkiezing volgt
Leerlingen vacature – verkiezing volgt
vacature – verkiezing volgt
Belangrijke documenten