Missie, visie en ambities

Het VOvA is een openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Binnen het VOvA hebben de scholen hun eigen identiteit, maar de scholen werken samen in de doorstroom van leerlingen waar dit nodig is.

Onze missie

De scholen van het VOvA verzorgen de onderwijsloopbaan van jongeren en wat daarmee samenhangt. Wij bieden zoveel mogelijk jongeren uit Amsterdam de beste kans op de beste toekomst door ze kundig, sterk, zelfstandig en verantwoordelijk te maken (empowerment), en ze diplomagericht op te leiden.

Wij bieden de beste kansen op de beste toekomst, voor elke jongere in Amsterdam. 

Onze visie

Onze visie is terug te vinden in de waarden die we belangrijk vinden en die we als beginselen en principes hanteren in onze wijze van samen werken en leren:

  1. Wij zien de leerling en medewerker. We zijn betrokken bij elkaar en hebben aandacht voor elkaar.
  2. Wij stimuleren trots bij onze leerlingen en medewerkers. Je mag er zijn en je krijgt bij ons de beste kansen.
  3. Wij tonen lef en durven te innoveren en te ontwikkelen.
  4. Wij gaan uit van een grote mate van eigen regie. We bieden onze leerlingen veel keuzevrijheid en onze medewerkers ruime ontwikkelingsmogelijkheden.
Onze ambities
  1. Onze kwaliteit is zichtbaar en merkbaar
  2. Onze cultuur is open en professioneel
  3. Ons onderwijs is altijd in ontwikkeling
Schooltypes

Het VOvA heeft een volledig (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot en met voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op meerdere schoollocaties, verdeeld over de stad Amsterdam. Het VOvA telt ongeveer 3250 leerlingen. Bekijk hier een overzicht van onze scholen.