Update coronamaatregelen t.a.v. onderwijs

Sabine Udo - Van klaverenalgemeen

Zaterdagavond 18 december jl. heeft het demissionaire kabinet een strenge lockdown afgekondigd. De lockdown geldt vanaf zondagochtend 19 december om 05.00 uur. Deze lockdown heeft ook gevolgen voor het onderwijs. De schoolgebouwen van het VOvA gaan van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december 2021 voor bijna alle leerlingen dicht. Wat betekent dit?

SCHOLEN DICHT T/M 9 JANUARI 2022
Vanaf maandag 20 tot en met vrijdag 24 december 2021 zijn de scholen dicht. Er zijn een paar uitzonderingen. Scholen mogen namelijk open blijven voor:

  • (voor)examenleerlingen en schoolexamens
  • praktijkgerichte lessen
  • leerlingen met een kwetsbare thuissituatie.

De scholen zijn niet verplicht om in de week voor de kerstvakantie online onderwijs aan te bieden. De scholen mogen hierover zelf beslissen. Leerlingen horen van de eigen school hoe de komende dagen tot aan de kerstvakantie ingevuld gaan worden.

Het is de bedoeling dat de scholen na de kerstvakantie, op maandag 10 januari 2022, weer open gaan. Of dat verantwoord is en kan, daarover neemt het demissionaire kabinet uiterlijk op vrijdag 3 januari 2022 een besluit. Nog voor het einde van de kerstvakantie worden leerlingen geïnformeerd over hoe de invulling van de lessen na de kerstvakantie zal zijn.

PRAKTIJKONDERWIJS EN PRAKTIJKLESSEN
Het praktijkonderwijs op onze LUCA Praktijkschool en de praktijklessen op onze vmbo-scholen mogen gegeven worden. Leerlingen worden via de eigen school geïnformeerd over de invulling van de praktijklessen

(VOOR)EXAMENLEERLINGEN
Examenleerlingen mogen voor toetsen naar school, net als de voor-examenleerlingen. Op onze vmbo-scholen mogen de (voor)examenleerlingen ook naar school voor de praktijklessen.

SCHOOLGEBOUWEN BEPERKT OPEN
De schoolgebouwen van het VOvA zijn beperkt open: alleen voor praktijklessen, schoolexamens en voor activiteiten van medewerkers die niet thuis, maar in de schoolgebouwen moeten plaatsvinden. Op school gelden nog altijd de coronamaatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand tot de docenten en het dragen van een mondkapje buiten de lessen.

Het VOvA zorgt tevens voor opvang van leerlingen waarvan beide ouders/verzorgers in vitale beroepen werken en van leerlingen die zorgbehoevend zijn.

LET OP: Vanwege de kerstvakantie is de school gesloten van zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022.

STAGES
Of een stage door kan gaan of niet is afhankelijk van de regels die gelden voor de sector of branche waar de stage wordt gelopen. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan.

HOE VERDER?
We volgen de ontwikkelingen en maatregelen van het kabinet en de RIVM. Medewerkers van onze scholengroep zijn via e-mail geïnformeerd. Leerlingen en ouders/verzorgers worden via hun school geïnformeerd over de invulling van komende week.