Refurbished laptops van Zilveren Kruis

Sabine Udo - Van klaverenalgemeen

Onlangs werden 45 refurbished laptops afgeleverd bij het Hyperion Lyceum, één van de scholen van onze scholengroep VOvA. Een initiatief van het Zilveren Kruis dat via de gemeente Amsterdam met onze school in contact kwam. De organisatie verving laptops van medewerkers en wilde de gebruikte laptops graag ter beschikking stellen aan het onderwijs.

Zilveren Kruis maakt deel uit van het samenwerkingsverband Amsterdam Vitaal & Gezond, ook de gemeente Amsterdam neemt hieraan deel. Zij maken zich sterk om alle Amsterdammers te laten samenleven in een gezonde metropool waarin ruimte is om te groeien, te bewegen en gezond te leven. Zeker ook de jeugd. Vandaar dat de organisatie graag een steentje wilde bijdragen aan het thuisonderwijs dat nu in deze coronatijd zo belangrijk is.

In totaal werden 200 laptops uitgedeeld, waarvan 45 aan onze scholengroep. De laptops zijn verdeeld onder Bredero Mavo, De nieuwe Havo en Hyperion Lyceum en worden uitgedeeld aan leerlingen die deze het hardst nodig hebben.