Privacybeleid

Disclaimer

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. Deze disclaimer is van toepassing op de websites van alle scholen die vallen onder de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam, evenals de website van de scholengroep zelf.

Cookies

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van scholengroep VOvA is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de webredactie van het VOvA.

Privacy

Scholengroep VOvA respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met je bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens welke in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketingdoeleinden.