De nieuwe Havo

De nieuwe Havo is een school waar we goed zijn in het onderwijs voor leerlingen met een havo- én een havo/vwo-advies. Wij geven talent alle kans en stimuleren jouw zelfstandigheid. Je krijgt van ons richting, ruimte en ruggensteun om leiding te nemen over je eigen leerproces. Wij bieden vernieuwend onderwijs en werken o.a. met minoren, projecten die allemaal een link hebben met een studierichting in het hbo en wo. Zo bereiden we je goed voor op het vervolgonderwijs.

Bezoekadres:
Buiksloterweg 85
1031 CG Amsterdam

Postadres:
Postbus 37606
1030 BB Amsterdam

T: (020) 579 71 77
E: info@denieuwehavo.vova.nl

Schooldirecteur:
Dhr. J.W. Schoneveld

Bekijk onze website op www.denieuwehavo.nl