Kirstin van Loon nieuwe voorzitter directie Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Sabine Udo - Van klaverenalgemeen

De Raad van Bestuur ROC van Amsterdam-Flevoland is verheugd te kunnen melden dat met ingang van 1 augustus a.s. Kirstin van Loon de nieuwe voorzitter van de centrale directie van het VOvA wordt. Kirstin van Loon heeft ruime ervaring in het onderwijs en is op dit moment werkzaam als directeur Onderwijs bij MBO College Hilversum. Ze heeft vanuit die rol de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling en kwaliteit van het mbo-onderwijs in de metropoolregio Amsterdam en heeft diverse innovatieve samenwerkingen en onderwijsconcepten mede tot stand gebracht, waaronder de Beroepshavo.

Lotte Neuhaus heeft eerder bij het bestuur van het ROC van Amsterdam-Flevoland aangegeven per 1 augustus haar taken als directievoorzitter van het VOvA over te willen dragen en gefaseerd af te willen bouwen naar haar pensioen. Zij zal derhalve gedurende de inwerkperiode van Kirstin van Loon het VOvA bestuurlijk blijven vertegenwoordigen in de ALV en in het Bestuur van het OSVO en het Samenwerkingsverband.

Kirstin zal samen met Reinier van de Wal, haar collega in de directie, en het team van schooldirecteuren van het VOvA verder werken aan een krachtig, innovatief en duurzaam VOvA dat in goede verbinding staat met haar omgeving.

Namens de Raad van Bestuur ROC van Amsterdam-Flevoland,
Gaby Allard