Hervatten school- en praktijkexamens eindexamenleerlingen

Mathilde Wolffenbuttelalgemeen

Dinsdag 17 maart jl. heeft Minister Slob bekend gemaakt dat de schoolexamens en praktijkexamens op de middelbare scholen hervat en afgerond mogen worden.

Daarvoor gelden enkele regels:

  • Alle deelnemende leerlingen moeten klachtenvrij zijn;
  • Alle docenten die bij het afnemen van de examens aanwezig zijn, moeten klachtenvrij zijn;
  • De scholen zorgen er voor dat het veilig is, volgens de richtlijnen van het RIVM.

Het besluit om de school- en praktijkexamens te hervatten en af te ronden is genomen om de eindexamenleerlingen de kans te geven om het voortgezet onderwijs dit schooljaar met een diploma af te ronden.

Zieke leerlingen of scholieren die positief zijn getest op het coronavirus en in quarantaine of isolatie zitten, mogen uiteraard niet naar school komen.

Uiterlijk op 6 april wordt door de Rijksoverheid bepaald of de centrale examens, die in principe 7 mei starten, kunnen doorgaan.

Onze scholen bekijken op dit moment hoe en wanneer we de school- en praktijkexamens voor de eindexamenleerlingen door kunnen laten gaan. De leerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen hierover uiterlijk begin volgende week meer informatie van school.