Coronavirus

Sabine Udo - Van klaverenalgemeen

Update 24 maart 2020 – Geen centraal eindexamen

Het kabinet heeft op dinsdag 24 maart besloten dat het centraal examen dit schooljaar komt te vervallen. De eindexamenleerlingen hebben in deze periode al met veel onzekerheid te kampen gehad, waardoor een optimale voorbereiding op het centraal examen niet meer aan de orde is.

Eindexamenleerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens een volwaardig diploma behalen. De schoolexamens gaan dus wél door. Het kabinetsbesluit om het centraal examen dit jaar te schrappen, geeft de scholen de tijd om tot begin juli de schoolexamens goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Tot en met 6 april worden er bij de scholen van het VOvA geen fysieke schoolexamens afgenomen, eventueel wel online examens. De komende periode wordt gebruikt om leerlingen op afstand voor te bereiden en de resterende schoolexamens (inclusief inhaaltoetsen en herexamens) te organiseren. Over de planning van de schoolexamens en hoe deze plaatsvinden (op afstand of fysiek), word je door jouw school op de hoogte gehouden.

Als schoolexamens fysiek plaatsvinden nemen we daarbij altijd de richtlijnen van de RIVM in acht.

Landelijk wordt er de komende tijd gewerkt aan de invulling van de diplomabeslissing, een zak- en slaagregeling en de mogelijkheid van herkansing. Hierover is uiterlijk 6 april meer bekend.

Geen lessen op schoollocaties t/m 6 april 2020
Zoals eerder al gecommuniceerd is, worden er geen lessen gegeven op de schoollocaties van het VOvA t/m maandag 6 april. Uiterlijk maandag 6 april neemt het kabinet een besluit over het verdere vervolg van het onderwijs.

Online onderwijs
Het onderwijs op afstand laten we voor alle scholen van het VOvA doorgaan via online kanalen, zodat alle leerlingen, zowel de reguliere leerlingen als de eindexamenleerlingen, zo goed mogelijk worden voorbereid op het succesvol afronden van dit schooljaar en de schoolexamens.

Update 18 maart 2020 – Hervatten school- en praktijkexamens eindexamenleerlingen

Dinsdag 17 maart jl. heeft Minister Slob bekend gemaakt dat de schoolexamens en praktijkexamens op de middelbare scholen hervat en afgerond mogen worden.

Daarvoor gelden enkele regels:

  • Alle deelnemende leerlingen moeten klachtenvrij zijn;
  • Alle docenten die bij het afnemen van de examens aanwezig zijn, moeten klachtenvrij zijn;
  • De scholen zorgen er voor dat het veilig is, volgens de richtlijnen van het RIVM.

Het besluit om de school- en praktijkexamens te hervatten en af te ronden is genomen om de eindexamenleerlingen de kans te geven om het voortgezet onderwijs dit schooljaar met een diploma af te ronden.

Zieke leerlingen of scholieren die positief zijn getest op het coronavirus en in quarantaine of isolatie zitten, mogen uiteraard niet naar school komen.

Uiterlijk op 6 april wordt door de Rijksoverheid bepaald of de centrale examens, die in principe 7 mei starten, kunnen doorgaan.

Onze scholen bekijken op dit moment hoe en wanneer we de school- en praktijkexamens voor de eindexamenleerlingen door kunnen laten gaan. De leerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen hierover uiterlijk begin volgende week meer informatie van school.

Update 16 maart 2020

De snelle verspreiding van het coronavirus en de huidige maatregelen van het kabinet hebben ingrijpende gevolgen voor iedereen. Dat geldt ook voor de scholen van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. De afgelopen dagen is gebleken dat goed onderwijs bieden in deze snel veranderende omstandigheden een moeilijke opgave is. Daarin weegt het welzijn van onze leerlingen en medewerkers zwaar. In een extra overleg tussen de ministers van onderwijs en de po-, vo- en mbo-raden is afgelopen vrijdag besloten de scholen meer ruimte te geven om zelf noodzakelijke maatregelen te nemen. Dat heeft de Raad van Bestuur ertoe gebracht om de komende week de school open te stellen, maar geen lessen te geven. Dit geldt in elk geval t/m 6 april.

GEEN LES OP DE VOvA-SCHOLEN T/M 6 APRIL
Van maandag 16 maart t/m maandag 6 april worden er geen lessen op de scholen gegeven.

EXAMINERING
De scholen van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam doen er alles aan om te zorgen dat deze uitval van lessen zo min mogelijk invloed heeft op de studievoortgang van de leerlingen. Daarbij leggen we de focus op examinering. Tot nader order vindt echter geen examinering plaats. Het is belangrijk dat leerlingen en de school hier voortdurend goed contact over hebben.

ONLINE ONDERWIJS
We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan via online kanalen. Onderwijs op afstand dus. Komende week wordt per school beoordeeld wat de mogelijkheden zijn om onderwijs op afstand aan te bieden. Daarover volgt uiterlijk vrijdag 20 maart nadere informatie van de school.

GEBOUWEN WEL OPEN
De scholen van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam blijven open voor activiteiten die niet thuis maar in de schoolgebouwen moeten plaatsvinden.

  • medewerkers zijn nader geïnformeerd via de mail.
  • leerlingen en ouders/verzorgers zijn geïnformeerd via Magister en/of via de schooldirecteuren van hun school.
Update maandag 2 maart 2020

Nu het coronavirus ook in Nederland is opgedoken, houdt het VOvA de situatie nauwlettend in de gaten. Op dit moment is preventie het belangrijkste advies dat we kunnen geven. We komen veel in contact met elkaar en anderen. Samen kunnen we de risico’s verkleinen en bijdragen aan het voorkomen van het virus.

  • Was je handen regelmatig en droog ze goed af
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en was meteen je handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes​​ en gooi deze na gebruik weg

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en het onderwijs op de site van de Rijksoverheid: Veel gestelde vragen over coronavirus en onderwijs.